Privacy informatie


Onze site gebruikt cookies om uw gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te maken. Cookie informatie wordt opgeslagen in uw browser en zorgt ervoor dat de website u herkent bij een volgend bezoek en helpt bij het analyseren van welke inhoud voor u het meest van toepassing en/of interessant is.

U kunt uw cookie voorkeuren hieronder aanpassen.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke Cookies moeten aan staan om een goede weergave van de site te kunnen garanderen en om uw cookie voorkeuren te bewaren.

Cookies voor statistieken

Deze website gebruikt Google Analytics om anonieme informatie te verzamelen zoals het aantal bezoekers en bezochte pagina's.

Door deze cookie aan te laten staan helpt u met het verbeteren van deze website.

Privacy verklaring

Meer informatie over hoe wij met uw privacy omgaan vindt u in onze privacy verklaring.

zaterdag 13 juli 2024, 00:22 uur
Welkom bij Keukens.nl
advertenties:

Wilt u ook uw producten aanbieden op deze site? Klik op onderstaande knop voor meer informatie!

Help en Voorwaarden


Bij Keukens.nl vindt u een landelijk aanbod van showroommodellen. Winkeliers bieden hier hun producten aan tegen zeer hoge kortingen. Als u interesse heeft in een product neemt u zelf contact op met de betreffende winkel of brengt u een bezoek aan deze winkel. Keukens.nl speelt geen enkele rol in de aankoop of bemiddeling van een artikel, maar biedt slechts de mogelijkheid om winkelier en consument met elkaar in contact te brengen.

 

 

Algemene Voorwaarden Keukens.nl

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.Keukens.nl (hierna te noemen Keukens.nl) gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik van Keukens.nl accepteert u deze voorwaarden, welke altijd aangepast kunnen worden indien dit noodzakelijk is.


A. Gebruikers

 1. Alle informatie op deze site met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van derden (adverteerders). Keukens.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van geplaatste advertenties en informatie.
 2. Keukens.nl legt slechts een contact en is nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen klant en adverteerder.
 3. Keukens.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van websites en bedrijven waar u naar wordt doorverwezen middels banners of buttons of anderszins.
 4. Keukens.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
 5. Keukens.nl doet haar best om er voor te zorgen dat er op dusdanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Keukens.nl houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om u van dienst te zijn. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen uitsluitend voor het doel worden gebruikt waarvoor u de gevraagde informatie heeft opgegeven.
 6. Keukens.nl verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, adres, e-mail adres, partnergegevens, gegevens omtrent uw financi?le situatie en telefoonnummers. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor het toesturen van informatie, doorgeven van specificaties, antwoord op vragen, berekenen van krediet en/of maandbedragen en of derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
 7. Keukens.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring Keukens.nl raadt u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte geraakt van deze wijzigingen.
 8. U vrijwaart Keukens.nl volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met  een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
 9. Eventuele geschillen vallen onder Nederlands recht en worden voorgelegd voor de arrondissementsrechtbank te Almelo.

B. Adverteerders

 1. Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Keukens.nl toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen.
 2. U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent om zich als vertegenwoordiger van uw bedrijf aan te melden als adverteerder op deze website en verplicht zich alle gegevens die van u en uw bedrijf worden gevraagd eerlijk, juist, volledig en actueel te vermelden.
 3. Keukens.nl behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a.  voordoen indien: 
  - advertenties naar mening van Keukens.nl aanstootgevend zijn;
  - de producten en /of prijs in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven;
  - de betreffende producten in een verkeerde rubriek zijn geplaatst.
 4. U vrijwaart Keukens.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op  de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 5. Keukens.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
 6. U vrijwaart Keukens.nl volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met  een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
 7. Keukens.nl behoud zich het recht voor om u te toegang en/of gebruik van deze website te weigeren, indien u handelt of heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden.
 8. Als adverteerder verplicht u zich om voor de door u aangeboden producten de juiste adviesprijzen eerlijk te hanteren en hierop een hoge korting te geven. Om uw producten interessant te maken voor de consument wordt u geadviseerd om een korting te geven van minimaal 30% op de adviesprijzen.
 9. Alle prijzen door u vermeld in uw advertenties zijn altijd inclusief B.T.W.
 10. Indien u zich niet volledig voegt naar bovengenoemde voorwaarden, bent u niet gerechtigd gebruik te maken van deze website.


 

© Keukens.nl 2024   |   links   |   adverteren